ราคาสติ๊กเกอร์ไลน์ "ภาพถ่าย พร้อมข้อความ" ไม่ขยับ

สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพถ่าย (นิ่ง) ราคาเริ่มต้น 3,400 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้น 3 วัน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนรูปที่ลูกค้าต้องการ

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

 • ภาพถ่ายที่จะใช้ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ตามจำนวน
 • คำประกอบสติ๊กเกอร์ไลน์ตามจำนวน
 • หนังสือยินยอมในการออกแบบ (ทีมงานส่งให้ตอนเริ่มงาน)

*หากต้องการสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพถ่าย (เคลื่อนไหว) เพิ่มเงิน 3,000 บาท

ราคาสติ๊กเกอร์ไลน์ "ภาพนิ่ง พร้อมข้อความ" ไม่ขยับ

สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพนิ่ง (ไม่ขยับ) ราคาเริ่มต้น 5,950 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้น 5 วัน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนรูปที่ลูกค้าต้องการ

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

 • รูปตัวอย่าง และคอนเซ็ปต์ของงาน (หารูปจาก Google ได้)
 • คำประกอบสติ๊กเกอร์ไลน์ตามจำนวน
 • ท่าทางของตัวละคร (ให้ทางเราเป็นคนคิดก็ได้)

ราคาสติ๊กเกอร์ไลน์ "อ้างอิงหน้าบุคคล พร้อมข้อความ" ไม่ขยับ

สติ๊กเกอร์ไลน์อ้างอิงหน้าบุคคล (ไม่ขยับ) ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้น 10 วัน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนรูปที่ลูกค้าต้องการ

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

 • รูปตัวอย่าง และคอนเซ็ปต์ของงาน (หารูปจาก Google ได้)
 • รูปถ่ายของท่านที่จะทำ (สำหรับวาดเลียนแบบหน้าตา)
 • คำประกอบสติ๊กเกอร์ไลน์ตามจำนวน
 • ท่าทางของตัวละคร (ให้ทางเราเป็นคนคิดก็ได้)

ราคาสติ๊กเกอร์ไลน์ "เคลื่อนไหว พร้อมข้อความ"

สติ๊กเกอร์ไลน์เคลื่อนไหว พร้อมข้อความ ราคาเริ่มต้น 14,450 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้น 15 วัน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนรูปที่ลูกค้าต้องการ

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

 • รูปตัวอย่าง และคอนเซ็ปต์ของงาน (หารูปจาก Google ได้)
 • รูปถ่ายของท่านที่จะทำ (กรณีที่ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ภาพเหมือน)
 • คำประกอบสติ๊กเกอร์ไลน์ตามจำนวน
 • ท่าทางของตัวละคร (ให้ทางเราเป็นคนคิดก็ได้)

ประเภทของสติ๊กเกอร์ไลน์ Sticker Line | LJM.CO.TH

ประเภทของสติ๊กเกอร์ไลน์ 1. Line Sponsored Sticker คือ สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี ระยะเวลาสามารถให้โหลดฟรีได้ใน 1 เดือน และสามารถใช้งานได

Read More »

ขั้นตอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ | LJM.CO.TH

ผู้ว่าจ้างส่งรูปแบบที่ต้องการให้ทีมงานเพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการจัดทำ Sticker Line อย่างละเอียด หลังจากทีมงานประเมินราคา แล

Read More »
สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี-ทำยังไง

สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี ทำยังไง?

สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี ทำยังไง? Sticker Sponsor ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้นะครับ จำเป็นต้องเป็นแบรนด์สินค้าที่ต้องการทำการตลาดผ่าน Pl

Read More »

ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ราคา

ราคาสติ๊กเกอร์ไลน์ “ภาพถ่าย พร้อมข้อความ” ไม่ขยับ สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพถ่าย (นิ่ง) ราคาเริ่มต้น 3,400 บาท ระยะเวลาดำเนินกา

Read More »