Tag: วิธีทำสติ๊กเกอร์ไลน์

วิธีอัพโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์
Sticker Line

วิธีอัพโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ UPLOAD LINE STICKER | LJM.CO.TH

สวัสดีครับ วันนี้จะเป็นการสอน วิธีอัพโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อให้ทางบริษัทไลน์ตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบในแต่ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 14 วันโดยประมาณ ขั

Sticker Line

ขั้นตอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ | LJM.CO.TH

ผู้ว่าจ้างส่งรูปแบบที่ต้องการให้ทีมงานเพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการจัดทำ Sticker Line อย่างละเอียด หลังจากทีมงานประเมินราคา และระยะเวลาแล้วเรียบร้