ประเภทของสติ๊กเกอร์ไลน์

1. Line Sponsored Sticker คือ สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี ระยะเวลาสามารถให้โหลดฟรีได้ใน 1 เดือน และสามารถใช้งานได้ 6 เดือน ส่วนมากจะเป็นบริษัท, องค์กรขนาดใหญ่ เพราะรวมๆ แล้วใช้เงินประมาณ 3-4 ล้านบาท ในการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ 1 ชุด (เอกสารราคาของทางบริษัทไลน์ แนบที่ท้ายอิเมล์)

  ( หากท่านต้องการที่จะทำสติ๊กเกอร์ไลน์สำหรับแจกฟรีกรุณาติดต่อเราโดยตรง เราพร้อมจะให้คำปรึกษาตลอดจนการออกแบบ และดำเนินการจน Sticker Line ของท่านขึ้นไปอยู่บน Line Store )

 

( ภาพตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ ของสำนักงานประกันสังคม )
( ตัวอย่าง ลูกค้าเรา A.M.Z. )

2. Line Creator Sticker คือ สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ทำมาเพื่อจำหน่าย โดยระบบจะแบ่งส่วนแบ่งให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ 35%, บริษัทไลน์ 35%, Payment Gateway (App Store, Play Store) 30%

  ในปัจจุบันสติ๊กเกอร์ไลน์ในรูปแบบ Line Creator Sticker เป็นที่นิยมมาก เพราะว่าเมื่อทำไปแล้วสติ๊กเกอร์ไลน์ไม่มีหมดอายุ สามารถใช้งานได้ตลอด และไม่ต้องเสียค่าเช่าให้กับบริษัทไลน์ในราคา 2-4 ล้านบาท

  เรายังสามารถใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ด้วยการแจกสติ๊กเกอร์ไลน์ โดยเราสามารถกำหนดค่าใช้จ่าย และความถี่ของการแจกสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ ( ยกตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ราคา 35 บาท เราซื้อแจกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เราจะได้ส่วนแบ่งกลับมาประมาณ 12 บาท เท่ากับว่า เราใช้เงินเพื่อซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์แจกผู้ร่วมกิจกรรม ในราคา 22 บาท ต่อ 1 คน (ราคาอ้างอิงค์จาก Sticker Shop)

 

รูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์

1. สติ๊กเกอร์ไลน์รูปถ่าย สติ๊กเกอร์ประเภทนี้จะใช้รูปถ่ายมาทำเป็น Sticker Line โดยการลบพื้นหลัง ตัดต่อ ขยายส่วนหัว และเพิ่ม Effect ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ราคาถูกที่สุด

2. สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพวาด (ไม่เคลื่อนไหว) เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่วาดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยยึดหลักความต้องการของลูกค้า รูปแบบจะเป็นการ์ตูน 2มิติ แสดงท่าทางต่างๆตามที่ลูกค้ากำหนด

 

3. สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพวาด (เคลื่อนไหว) เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่คล้ายกับแบบที่ 2 เพียงแต่ สติ๊กเกอร์ไลน์รูปแบบนี้จะสามารถขยับท่าทางต่างๆได้ ข้อทำให้สติ๊กเกอร์ไลน์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ราคาก็จะสูงขึ้นกว่าแบบที่ 2 เพราะต้องวาดมากกว่า 18 ภาพ ต่อ 1 ท่าทางเลยทีเดียว

 

4. สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพวาดอ้างอิงหน้าบุคคล (ภาพเหมือน) เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่วาดขึ้นมาโดยใช้หน้าตาของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่จะจัดทำ ให้เป็นรูปแบบการ์ตูนเหมือน นิยมมากในหมู่บุคคลที่มีชื่อเสียง ราคาปานกลาง

ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ราคา

ราคาสติ๊กเกอร์ไลน์ “ภาพถ่าย พร้อมข้อความ” ไม่ขยับ สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพถ่าย (นิ่ง) ราคาเริ่มต้น 3,400 บาท ระยะเวลาดำเนินกา

Read More »
สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี-ทำยังไง

สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี ทำยังไง?

สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี ทำยังไง? Sticker Sponsor ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้นะครับ จำเป็นต้องเป็นแบรนด์สินค้าที่ต้องการทำการตลาดผ่าน Pl

Read More »

ขั้นตอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ | LJM.CO.TH

ผู้ว่าจ้างส่งรูปแบบที่ต้องการให้ทีมงานเพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการจัดทำ Sticker Line อย่างละเอียด หลังจากทีมงานประเมินราคา แล

Read More »

ประเภทของสติ๊กเกอร์ไลน์ Sticker Line | LJM.CO.TH

ประเภทของสติ๊กเกอร์ไลน์ 1. Line Sponsored Sticker คือ สติ๊กเกอร์ไลน์แจกฟรี ระยะเวลาสามารถให้โหลดฟรีได้ใน 1 เดือน และสามารถใช้งานได

Read More »